Okul ve Çocuk
Toplumda büyük bir hızla gelişen, değişen bilgilere ulaşmanın yolu eğitim ve öğretimden geçmektedir. Bu görevin büyük bir bölümü okulların sorumluluğundadır. Okullar bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmek için yöneticileri, fiziksel şartları ve eğitimcileriyle çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmalıdır.

Çocuklarının iyi bir meslek sahibi olmasını, kaliteli, erdemli bir insan olarak yetişmelerini isteyen aileler onların iyi bir eğitim alabilmeleri için çabalamaktadırlar. Okullar fiziksel şartlarıyla, yönetici ve öğretmen kadrosuyla, eğitim programlarıyla değerlendirilmekte ve en iyi okullar tercih edilmektedir.

Geleceğin çocukları aile ve çocuk gelişimi alanı çalışanların katkısı ile sağlıklı bireyler olarak yetişeceklerdir. Okul Öncesi öğretmenler, çalışacağı okuldaki çocukları okula hazırlamaya yönelik becerilerin yanı sıra tutum ve davranış geliştirmeyi de öğrenmeleride önemlidir. Erken çocukluk döneminde öğretmenlerin çocukların hayatında okulun ne denli önemli olduğunu çalıştıkları okulda çalışırken her zaman hissedeceklerdir.

Anne baba aile çocuğu okul öncesine hazırlamanın öneminin yanı sıra öğretmen, program, fiziksel şartlar, yönetim ve disiplin, arkadaş ilişkileri, okul aile işbirliği ve rehberlik hizmetleri gibi okulda çocuğun ruh sağlığını etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler öğrenmek önemlidir. Ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek herkesin en önemli görevidir. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışanlar için bu görev bir kat daha fazla önem taşımalıdır.  çocukları okula hazırlama konusunda daha bilinçli ve daha etkili olabilmeliyiz.